ระยะเวลาการโอนเงินคืน ติดต่อผู้รับไม่ได้ จํานวนเงินที่โอนจะได้รับคืนในช่วงเวลาใดของวัน?ผู้ที่ต้องการตรวจสอบจํานวนเงินที่โอนกลับจากบริการ COD ขอแนะนําให้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป เคอรี่ เช็คพัสดุ ตรวจสอบสถานะพัสดุ การส่งพัสดุ
Recent Updates
More Stories