นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

เรา ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

 

2.ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Email [email protected]

เวปนี้ไม่ มีการสมัคร ไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้